Kategorie

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Základní informace:

Při registraci dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících našeho on-line katalogu. Toto je nutné z důvodu přihlašování. Při opakovaných návštěvách se zadává už jen uživatelské jméno a heslo - timto můžeme jednoznačně identifikovat každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití. Každý zákazník má právo požádat o vymazání z naší databáze.

Informace o použití dat:

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro potřeby našeho on-line katalogu. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Zálohování dat zákazníků Veškerá data zákazníků jsou v pravidelných intervalech zálohována z důvodů možného poškození dat.

Modifikace údajů zákazníka:

Každý zákazník má možnost měnit své registrační údaje po přihlášení do e-shopu v sekci "můj účet".

Top